31 maart 2009

Verjaring, verval en stuiting in het kader van art. 7:942 BW: een almaar voortdurende discussie, AV&S 2009, 2, p. 67-74

This website uses cookies

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies. read more

Close